Бургас Терм ЕООД > Продукти > Отоплителни тела

Категория отоплителни тела

Затоплятето на различните помещения се осъществява с помоща на различни видове отоплителни тела. Тяхната големина и мощност зависят от големината на помещението, което ще отопляват.

Всички отоплителни тела

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.