Бургас Терм ЕООД > Продукти > Газова арматура

Категория газова арматура

За да се съхранява, пренася и изгарят различните видове газ са необходими и съответите съоръжения, които да извръшват тази дейност. Газовата арматура е по спецична от тази за водата, тъй като преминащата през нея газ е запалима и взривоопасна. Това налага строг контрол при изработването й и при нейната експлоатация. Има множество мерки и действия които трябва да се изпълнят за правилната й експлоатация.

Всички газова арматура

Alfa 10 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 10 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 10 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 100 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 100 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 100 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 150 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 150 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 150 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 20 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 20 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 20 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 30 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 30 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 30 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 40 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 40 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 40 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 50 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 50 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 50 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 60 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 60 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 60 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 80 AP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 80 BP

Мембранен регулатор с импулсна линия

Alfa 80 MP

Мембранен регулатор с импулсна линия

FL10

Регулатор с вграден отсекател

FL25

Регулатор с вграден отсекател

FL6

Регулатор с вграден отсекател

Регулатор втора степен

Регулатор за пропан-бутан втора степен

Регулатор първа степен

Регулатор за пропан-бутан първа степен