Категория котли

Котлите са създадени както да произвеждат топла вода, така и да създават комфорт и удобство. Съвременните котли имат сложни управления които гарантират висока икономия, непрекъсната работа, множество начини на настройка, лесна експлоатация, дълъг живот на работа. Котлите за домашни нужди имам ниски минимални стойности /1,3kW/, това позволява по-голяма икономия. Новите начини за оползотворяшане на изгорелите газове намаляват до минимум изхвърляната в атмосферата топлина. Промишлените котли служат за производство както на топла вода, така и на пара. Тяхните максимални мощности надхвърлят 60000kW.

Всички котли

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.